สำนักงานใหญ่
35/76 ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์
02-3624623, 087-547-5558
โทรสาร
02-3624623
อีเมล์
info@codesk.co.th