ร่วมงานกับเรา

เรากำลังมองหาผู้ร่วมงานที่มีความสามารถยอดเยี่ยมเช่นคุณ
เล่าเรื่องราวของคุณมาที่ info@codesk.co.th

ตำแหน่ง Full Stack Developer

 • JavaScript, CSS, React.js, Vue.js
 • เข้าใจความสามารถและข้อจำกัดของ HTML5
 • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่ และคนที่มีประสบการณ์
 • มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย มีวินัยในการทำงาน
 • กระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบความแปลกใหม่ในการทำงาน
 • มีทัศนคติที่ดีในการทำงานเป็นทีม
 • มีทักษะพื้นฐานภาษาอังกฤษ
 • เคยใช้ git ในการทำงาน

ตำแหน่ง Web Programmer (PHP)

 • PHP + Yii2 / Laravel
 • เข้าใจความสามารถและข้อจำกัดของ HTML5
 • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่ และคนที่มีประสบการณ์
 • มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย มีวินัยในการทำงาน
 • กระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบความแปลกใหม่ในการทำงาน
 • มีทัศนคติที่ดีในการทำงานเป็นทีม
 • มีทักษะพื้นฐานภาษาอังกฤษ
 • เคยใช้ git ในการทำงาน